Tài chính - Ngân hàng

Lãi suất thị trường là gì?

Lãi suất thị trường là gì?

Lãi suất thị trường là gì? Khi nói đến lãi suất thị trường ta thường nghĩ đó là một lãi suất cụ thể có tính đại diện, tổng quát và duy nhất... Thật ra không phải vậy. Đó là một tập hợp nhiều lãi ...

InsuGo
Logo
Reset Password